Genetyka to bardzo ogólne pojęcie związane ze wszystkimi naukowymi kwestiami powiązanymi z genami i genotypem, nie tylko ludzkim. Jednym z odłamów tejże nauki jest inżynieria genetyczna. Jest to zdecydowanie najprężniej rozwijająca się dziedzina nauki. Dlaczego warto jej poświęcić osobny wpis? A to dlatego, że inżynieria genetyczna dotyczy każdej dziedziny naszego życia.

Na pewno znanym Wam pojęciem jest GMO, czyli organizmy genetycznie modyfikowane. Mają zarówno wielu przeciwników jak i zwolenników. Czy jest się czego obawiać? Wprawdzie ze względu na krótki okres istnienia tychże organizmów ciężko jest ocenić ich realne zagrożenie dla ludzkości, ale na pierwszy rzut oka można dowieść, że niosą ze sobą także wielkie korzyści.

Na czym skupia się inżynieria genetyczna?

Inżynieria genetyczna stosowana jest najczęściej w medycynie i rolnictwie. Jej zastosowanie w medycynie nie jest jeszcze rozwinięte na skalę przemysłową, ponieważ stosowanie na pacjentach wytworów inżynierii genetycznej wiąże się z przeprowadzeniem licznych badań klinicznych i określenia ryzyka. Jednak w rolnictwie jest to bardzo popularne zachowanie.

Najczęściej taka ingerencja w fenotyp służy wzmocnieniu naturalnych cech zwierząt lub roślin, dzięki czemu zwierzęta są silniejsze, wytrwalsze, a krowy między innymi dają więcej mleka. W przypadku roślin inżynieria genetyczna pomaga uzyskać hodowle, które są odporne na działanie szkodliwych czynników atmosferycznych i dają większe plony. Istnieje wielu przeciwników stosowania inżynierii genetycznej w życiu codziennym, ale nie jesteśmy w stanie z niej całkowicie zrezygnować.