Większość ludzi sądzi, że genetyka to najbardziej zawiła gałąź biologii i medycyny. Z pewnością nie jest inaczej, ponieważ jak wiemy, genetyka jest również najmniej rozwiniętą gałęzią biologii i medycyny.

Zaczęła się rozwijać dość późno i wciąż człowiek nie ma umiejętności, a także wiedzy, aby poznać jej zagadki. Jednak mimo wszystko dużo już wiemy. Dziś zajmiemy się tym, z czego jest zbudowane DNA i RNA. Hasła dość znane również dla ludzi, którzy nie mają nic wspólnego z tym tematem, prawda?

Co to jest DNA i jak jest zbudowane?

Czym zatem jest DNA? Jest to skrót od określania „kwas deoksyrybonukleinowy” i składa się z wielu nukleotydów, ma postać dwóch nici skręconych w helisę. Pełni funkcję nośnika informacji organizmów. Główną składową tego kwasu jest nukleotyd, w którego budowę wchodzi cukier pięcioramienny czyli deoksyryboza, następnym elementem, który wprowadza zróżnicowanie w tej substancji jest zasada azotowa i występują cztery rodzaje zasad azotowych DNA. Jest to adenina, tymina, cytozyna i guanina. Kolejnym elementem jest reszta fosforanowa.

Te składniki budują jeden konkretny nukleotyd, który zaś łączy się z kolejnym wiązaniem wodorowym poprzez zasady azotowe. Oczywiście należy pamiętać, że zasady azotowe, której wyżej wymieniliśmy łączą się ze sobą zgodnie z zasadą komplementarności. To znaczy, że adenina zawsze połączy się z tyminą podwójnym wiązaniem wodorowym, zaś guanina z cytozyną zawsze potrójnym wiązaniem wodorowym.

Proszę pamiętać, że nie istnieją odstępstwa od tej reguły. Czym różni się RNA od DNA? Zamiast tyminy występuje uracyl łączący się z adeniną, i nie ma deoksyrybozy, ale ryboza.