Bardzo ważnym zagadnieniem związanym z genetyką i zasadami dziedziczenia wszystkich cech są allele dominujące i allele recesywne. Jaka jest nimi różnica i właściwie czym takim one są?

Różnice między allelami w genetyce

Allel jest to jedna z wersji genu, która ma swoje określone miejsce (locus) na chromosomie. Na chromosomie może znajdować się więcej niż jeden allel i często jedna cecha jest warunkowana przez dwa allele, ale może być też przez jeden. Chromosom Y, czyli męski jest pusty i nie znajduje się na nim żaden allel. Zestawienie alleli może być heterozygotyczne lub homozygotyczne.

To pierwsze oznacza, że na chromosomie jest zarówno allel dominujący jak i recesywny danego genu, zaś zestawienie homozygotyczne oznacza pojawienie się dwóch alleli recesywnych lub tylko dwóch alleli dominujących. W zestawieniu heterozygotycznych ujawnia się cecha warunkowana przez allel dominujący, ponieważ ma on tzw. większa siłę przebicia.

Czasami zdarza się tak, że dana cecha działa na zasadzie uzupełnienia i tzw. dopełnienia. Nazywa się oną cechą dopełniającą, warunkowaną przez gen dopełniający. Dla przykłady biały kwiatek i czerwony kwiatek wyda na świat różowy kwiatek. Zestawienie homozygotyczne ujawnia cechę która jest warunkowana przez dany allel i nie występuje tak poważne zróżnicowanie. Choroby genetyczne dziedziczone często są warunkowane przez allele recesywne i na dodatek sprzężone z płcią. Wtedy choroba ujawnia się tylko u mężczyzn a kobiety są jej nosicielami, to znaczy, że mają gen warunkujący tę chorobę, ale nie ujawniają się u nich jej objawy.